Z nevědomí do vědomí

Terapie. Koučink. Sebepoznání.

UČIŇTE Z NEVĚDOMÉHO VĚDOMÉ

sipka-uvod
DSC_9886_1

Meaning. Smysl.

Kde smysl člověk postrádá, ztrácí orientaci a schopnost aktivně ovlivňovat svůj život.

Čím je to způsobené?

Tou největší silou, která ovládá náš život, je naše nevědomí. Součást každého z nás, kterou nevidíme. Vše to, co nevíme, že nevíme. A přesto působí.

Existuje z toho cesta ven?

Ano. Z nevědomí do vědomí. Každý v sobě máme ukrytý klíč k poznání sebe sama. K poznání své vědomé i nevědomé části, k pochopení skutečného smyslu věcí. Mnohdy leží velmi hluboko v lidské duši a odhalen je až ve chvílích osobní krize. Tento klíč odemyká prostor, ve kterém najdeme svobodu a odvahu ke změně.

Cílem terapie je tak k tomuto klíči nalézt cestu, poznat své vnitřní překážky a vzorce. Objevit své nejhlubší touhy a pracovat směrem k jejich naplnění.

Dát věcem smysl.

Čím se zabývám?

Vztahy.

Nemůžete se s partnerem domluvit, i když mluvíte o tom stejném. Do hry vstupují silné emoce nebo averze a defenziva. Výsledkem jsou nedorozumění, často ve vztahu vedoucí až k pocitu nespokojenosti. Přitahujete si do života stále stejné typy lidí a nevíte proč. Ve výsledku vám tak vztahy místo radosti přinášejí pocit zklamání, nepochopení a berou mnoho energie.

Klíčem ke změně je pochopení příčin vztahových problémů a uvědomění si, že váš partner je ve skutečnosti vaše zrcadlo, díky kterému můžete lépe poznat sebe sama.

Tvar 1 kopie 9
Tvar 1 kopie 13

Sebedůvěra. Sebevědomí.
Sebehodnota.

Strach z odmítnutí, stud, pochybnosti. Máte strach, že uslyšíte „ne“, a tak se raději ani nezeptáte. Chcete něco říct, ale stydíte se, a nevypadne z vás v tu chvíli ani slovo. Pochybujete. Nejčastěji o sobě samých. Jsem dost dobrý? Zvládnu to? A tyto pochybnosti a strach vás nakonec zastaví.

Klíčem ke změně je uvědomění si, že strach a pocity méněcennosti jsou mechanizmy získané na cestě životem a že se lze vymanit z jejich působení.

Emoce. Konflikty.
Emoční únosy.

Neovládáte své emoce, ale ony ovládají vás. Tu a tam vás unesou a dostáváte se do konfliktu s lidmi. Emoce vám berou úsudek a schopnost řešit věci konstruktivně. Na různě dlouhou dobu vás uvrhují do stavů, ve kterých se cítíte vysloveně špatně.

Klíčem ke změně je pochopení smyslu emocí, jejich vzniku a průběhu, a vybudování si praktických nástrojů pro práci s nimi.

Tvar 1 kopie 10
Tvar 1 kopie 11

Životní zlom. Krize.

Máte pocit, že se na vás vše valí ze všech stran. Nevíte si rady a myslíte si, že o vašem životě rozhoduje někdo jiný a vy nemůžete nic ovlivnit. To, co fungovalo dříve, již nefunguje. Tak vypadá bezmoc, ať už se týká celkové situace, nebo jednoho konkrétního problému, který se nedaří vyřešit.

Klíčem ke změně je získání nadhledu nad situací a nad sebou, pochopení příčin problémů. Pochopení skutečného smyslu věcí, pochopení sebe sama.

Problémy v práci.

Ráno někdy těžko hledáte motivaci vstát a vydat se do práce. Večeříte s rodinou, ale myšlenkami jste v práci. Projekty, milníky, prezentace a vypjaté situace. Zvládáte je dle vašich představ? A proč nejste spokojeni?
Důvodů může být mnoho: nechuť, vyčerpání, stres, špatná atmosféra, konflikty, ztráta smyslu. Člověk během dne vystřídá různé role (od partnera, přes rodiče až po svou profesní roli), ale stále zůstává jednou osobou. Profesní a soukromý život nelze dost dobře oddělit.

Klíčem ke změně je poznat a porozumět tomu, kdo jste a naučit se s tím zacházet. Rozvíjet sebe.

Tvar 1 kopie 12
PROGRAMY PRO BUSINESS
Psychologie Leadershipu. Individuální a týmový koučink.

Jak a s čím pracuji.

Můj přístup je postaven na hlubinné terapii a sebepoznání, tj. poznání nevědomé části osobnosti a práci s vnitřními překážkami a stíny.

Základem je, jednoduše řečeno, velmi intenzivní rozhovor, který se odvíjí od vás. Pro cestu z nevědomí do vědomí existují praktické a jednoduché nástroje, a všechny jsou uvnitř nás. Je potřeba se s nimi seznámit a naučit se s nimi zacházet.

Pomocí pohledu zvenčí, externí reflexe, získáte nezaujaté informace o svém chování, postojích a vzorcích.

Zároveň vás povedu k získání vnitřních dovedností vedoucích ke schopnosti sebereflexe. Tím získáte schopnost uvidět realitu takovou, jaká je, a to vám umožní udělat v životě změny. Pomohu vám vytáhnout na světlo to podstatné a dát věci do souvislostí. Jednoduše, přímočaře, s empatií a selským rozumem.

Výsledkem je zvědomění nevědomých vzorců a mechanizmů, vypnutí autopilota a navrácený pocit vlastní moci nad svým životem. Porozumění situacím. Pochopení smyslu.