Akce

Akce

Seminář Osobní Hranice – Leden 2019

Nečekané emocionální výbuchy podobně jako negativní zpětná vazba okolí mají jedno společné téma – nerovnoměrné nastavení osobních hranic. Jak se to projevuje? Ten, kdo si nechá své hranice volně překračovat, končívá unavený, vyčerpaný nebo přetížený, až jednou pohár přeteče právě v podobě afektu. V takových chvílích jsme zavaleni pocity bezmoci a nedostatečného ocenění, se kterými se nedovedeme vyrovnat. Naopak ten, kdo hranice druhých překračuje, si své chování většinou uvědomí, až když bývá příliš pozdě. Čím je to dané? Abychom se vyhnuli konfliktům, potlačujeme své…

Více informací

SEMINÁŘ ŘEČ EMOCÍ – LISTOPAD 2018

Dostáváte se do emocionálních stavů, které neumíte zvládat a nerozumíte jim? Je pro Vás těžké projít konfliktními situacemi? Reagujete přecitlivěle na kritiku?   Během semináře se naučíte rozumět svým emocím a zorientovat se v emocích druhých. Zaměříme se na Vaši schopnost vypjaté emocionální stavy zvládat a na změnu jednání, které z nich vychází. Porozumíte skutečnému významu emocí a tomu, kde, jak a proč vznikají. Prakticky se budeme věnovat rozlišování jednotlivých emocí a afektivních stavů a možnostem jak s nimi nakládat  v dennodenním životě – sebeovládání a vnitřní kontrole emocí. Někdy emoce přicházejí se vzpomínkami…

Více informací

Přednáška na konferenci Profesia days 2018.

7. - 8. listopadu 2018 přednáška na konferenci Profesia Days na téma " Vyhoření versus Vnitřní motivace". Anotace bude doplněna co nevidět :-)

Více informací

SEBEZNAMKA.

Zajděte si na rande sami se sebou a seznamte se s fungováním vašeho těla i mysli. Během pravidelných setkání, bez hodnocení či soudů, nahlédnete skrze jednotlivá témata do procesu fungování těla a duše a jejich provázanosti. lépe pochopíte své chování a reakce naučíte se číst reakce druhých lidí seznámíte se s tím, kým jste za clonou vlastní autority, kontroly či oběti pochopíte převědčení, která máte o sobě i o druhých naučíte se se sebou pracovat a vycházet.   Každé setkání…

Více informací

VÍKENDOVÝ TŘÍDENNÍ SEMINÁŘ – OTEC, MATKA A JÁ ANEB ŽÍT SVŮJ ŽIVOT – ZÁŘÍ 2018

Třídenní seminář: OTEC, MATKA a JÁ aneb Žít svůj život Jakkoli jsme již dospělí, ve vypjatých situacích se vracíme k navyklým reakčním vzorcům z dětství. Tyto nevědomé vzorce ovládají naše cítění, myšlení, chování a rozhodování. Pohlížíme na sebe i na svět kolem nás pokřiveným způsobem a prožíváme pocity vlastní méněcennosti, neschopnosti, nemilovnosti či bezcennosti. Ve výsledku si nevěříme a naše vztahy opakovaně ztroskotávají. Úsilí o vlastní psychický růst a vymanění se z „rodičovského dědictví“ nám tak uvolní přístup k novým…

Více informací

Přednáška na Evolution festivalu.

22.9. ve 13:30 přednáška na téma: Jak přežít v práci...a ještě přitom poznat sama sebe. Anotace: V náročné profesi často čelíme strachu ze selhání, protože svou identitu a sebehodnotu spojujeme s tím, co děláme. Příčinou je vnitřní pocit, že nejsme dost dobří nebo že si musíme zasloužit, aby nás lidé měli rádi. Pro odstranění těchto obav je nezbytné vypátrat jejich příčiny, které se ukrývají v nevědomé části naší osobnosti. Sebepoznání a hledání vlastní autenticity tak mnohdy začíná právě v práci. Je…

Více informací

Seminář “Vše Hledej v Sobě: Sebehodnota a Osobní Hranice” – červen 2018

To, jak dokážeme sami sebe ocenit, má přímý dopad na všechny naše vztahy - partnerské, pracovní, rodinné, přátelské a hlavně na vztah sami k sobě. Ten, kdo se nedoceňuje, má s tím, kdo se přeceňuje, jedno společné téma a sice hranice. Jeden se moc upozaďuje, druhy naopak zveličuje... Nedostatečný pocit vlastní sebehodnoty se projevuje v naší neschopnosti nastavit si své hranice, v důležitých situacích se za sebe postavit, umět projít konfrontací. Zkrátka nám brání v sebevyjádření. Co se na našem…

Více informací

Seminář „Vztahová gramotnost aneb jak si porozumět ve vztahu“ – květen 2018

Od vztahu zcela přirozeně očekáváme naplnění pocitu lásky, blízkosti a přijetí. Porozumění, otevřenosti a důvěry. Často se ovšem vztah začne vyvíjet jiným směrem. Jsou chvíle, kdy se cítíme nespokojeni, k lásce se přidává i averze a vzájemně si nerozumíme. Zamilovanost střídá pocit odcizení. Podléháme stereotypním vztahovým vzorcům, dokola potkáváme stejné typy lidí či se ocitáme v opakujících se nepříjemných situacích. Někdy se zas člověk ocitne v situaci, kdy partnera nemůže najít vůbec a osamocení těžko snáší. Přesto existuje řešení. Problém totiž není v tom, že by to nešlo jinak,…

Více informací

Přednáška na AllFestu 18.5.2018

18.5.2018 v 17:30 budu mít na AllFestu v Litoměřicích přednášku na téma „Firma jako chrám moderní doby“.   Anotace: Dnešní možnosti rozvoje lidí nabízejí především rozvoj jednotlivých technik a dovedností, přičemž je jedno zda hard či soft. Ale skutečným problémem je kompetentnost: manažerská pozice a osobnost jsou dvě rozdílné věci. Rozvinutá osobnost v nízkém postavení trpí. V obráceném případě trpí okolí. Druhým významným problémem dnešních firem je pocit ztráty smyslu. Oba tyto problémy nelze řešit jinak, než cestou do lidského…

Více informací

Seminář “Vše hledej v sobě”: 3-4. března 2018

Víkendový prožitkový seminář, během kterého se seznámíte s tím, jak funguje vaše mysl, emoce a tělo a získáte a naučíte se používat praktické nástroje pro práci s nimi. Klíčové otázky. Pomůžeme vám hledat odpovědi. Ve vás. Proč mám někdy velký úbytek energie? Proč bych měl méně podléhat stresu? Jak nakládat s vůlí? Jakou roli v tom hraje mysl a tělo?   Tyto otázky se vyskytují v každodenním životě. Doma i v práci. Vedou člověka k vnitřním rozporům, ze kterých pak…

Více informací