Akce

Cyklus přednášek „Psychologie Ega, Projekce a Osobního rozvoje“ v Městské knihovně v Praze.

15.8.2019 Autor 0 komentáře na “Cyklus přednášek „Psychologie Ega, Projekce a Osobního rozvoje“ v Městské knihovně v Praze.”

1. přednáška, čtvrtek 12. září od 19 hodin: Psychologie ega – Výkon, zážitky a úspěch.

Věci, na kterých není samo o sobě nic špatného, pakliže se na nich „nesjíždíme.“ Mnoho z nás se soustředí na kariéru a to s  jediným cílem – dosáhnout společenského uznání, podobně jako je hlad po zážitcích místy odrazem emocionální plochosti všedního dne. Nastane-li konflikt mezi touhou být úspěšný a zajištěný a zároveň žít šťastně a smysluplně, nejsme na jeho řešení vybaveni. Jak takový rozpor řešit? Jak zkombinovat vysoké společenské požadavky, naše nároky a rodinnou pohodu? Jak se do toho promítá naše ego-osobnost a její „potřeba“ mít všechno?

Přednáška se koná v malém sále Městské knihovny, Mariánské nám. 1, Praha 1, vstupenky (50 Kč) k zakoupení na webu knihovny https://www.mlp.cz/cz/akce/e25390-vykon-zazitky-a-uspech/

 

2. přednáška, 3.10. od 19 hodin: Psychologie projekce – Vztahy a citový život

Ať už na vztahy pohlížíme jakkoliv, jsou zrcadlem našeho vědomí i nevědomí. Praxe ukázala, že právě ve vztazích začínáme prožívat hlubší podstatu sebe sama a že naše vztahy jsou právě tak “nemocné”, jak málo toho o sobě a svém duševním světě skutečně víme. Máme tendenci posuzovat vztahy převážně pouze z vnějšího hlediska a tak zjednodušeně chápeme vztahování jako viditelnou interakci dvou lidí, která se jim buď nějak daří, nebo nedaří. K tomu, abychom vztahování skutečně porozuměli, musíme poznat a pochopit podmíněnou a konfliktní povahu lidské mysli, která se do principů a podstaty vztahování vždy promítá.

Přednáška se koná v malém sále Městské knihovny, Mariánské nám. 1, Praha 1, vstupenky (50 Kč) k zakoupení na webu knihovny

 

3. přednáška, 6.11. od 19 hodin: Psychologie osobního rozvoje – Osobní zodpovědnost a otázka Dobra a Zla

Nositelem života je jednotka zvaná člověk. Podobně je člověk i nositelem morálky. Ani anonymní autorita jménem stát, ani zákoník. Vše začíná a končí u jednotlivce. Z toho ovšem pramení frustrace, že nic vlastně nemá cenu a že jedinec proti davu, jenž je zmítán jen emocemi a mocenskými touhami, nezmůže nic. Ovšem podobně jako je i moře tvořeno z „miliónu“ kapek, je i společnost tvořena jejími jednotkami – námi lidmi. Tváří v tvář rozporuplnosti lidské mysli a osobní temnotě (nevědomosti) roste i význam osobního rozvoje, který se ovšem postupně stává zase jen zprofanovaným klišé. Odkud se morálka a hlas svědomí v nás vůbec berou? A jak se i v dnešním světě projevuje dávná problematika Dobra a Zla? A co znamená osobní zodpovědnost v kontrastu s rolí „oběti“, neboli dítěte, která tak či onak potřebuje nějakého rodiče?

Přednáška se koná v malém sále Městské knihovny, Mariánské nám. 1, Praha 1, vstupenky (50 Kč) k zakoupení na webu knihovny.