Akce

Cyklus přednášek “Vztahy a nevědomí” v Městské knihovně v Praze

5.1.2019 Autor 0 komentáře na “Cyklus přednášek “Vztahy a nevědomí” v Městské knihovně v Praze”

Cyklus přednášek o vztazích, ve kterém se postupně podíváme na problematiku vztahů, na to, čím jsou ovlivněny a rovněž na to, jak ke vztahům (a sami k sobě) přistupovat.

Přednášky se budou konat v Klubovně Ústřední Knihovny, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1.

Vstupenky na první přednášku lze zakoupit na této adrese.

Vstupenky na první přednášku lze zakoupit na této adrese.

ANOTACE:

(1) Já a rodiče: JÁ A RODIČE 28/1 od 18:00
Přestože jsme dospělí, ve vypjatých situacích se vracíváme k navyklým reakčním vzorcům z dětství, které ovládají naše cítění, myšlení, chování a rozhodování. Pohlížíme na sebe i na svět kolem nás pokřiveným způsobem a prožíváme pocity vlastní méněcennosti, neschopnosti, nemilovnosti či bezcennosti. Úsilí o vlastní psychický růst a vymanění se z „rodičovského dědictví“ nám uvolní přístup k novým možnostem všude tam, kde jsme doposud pociťovali bezmoc a dovolí rozvoj vlastní sebeúcty a sebedůvěry.

(2) Partnerské vztahy: JÁ A PARTNER 11/2 od 18:00
Cítíme-li se ve vztahu nespokojeni a k lásce se přidává i averze, dospěl náš vztah do zlomového bodu, ve kterém se střetáváme s vlastním stínem. Nebo se naopak ocitneme v situaci, kdy partnera nemůžeme najít vůbec a osamocení těžko snášíme, případně podléháme stereotypním vztahovým vzorcům. Tyto situace mají společné příčiny v našem nevědomí, a je to právě setkání s protějškem, ze kterého se můžeme mnohé dozvědět o sobě. Vztah má tak kromě naplnění biologických a sexuálních potřeb v sobě obsažen i instinkt k sebepoznání. Jak k němu přistupovat, kudy vede cesta ke svému já ve vztahu a jak zkrotit své vnitřní démony?

(3) Vztah k sobě: JÁ A MÉ JÁ 11/3 od 18:00
Kdo nemá vztah se sebou, neměl skutečný vztah. Na své cestě životem si nejprve budujeme osobnost, která je deformována vnějšími, kolektivními tlaky, názory a přesvědčeními. V životích krizích a zejména pak bodě životního obratu, začneme čelit tlaku, který nás nemá zničit, ale přivést k sobě samotným. Vysvobození našeho já z pout nevědomí, transformační proces individuace, se nejprve projeví v setkání s vlastním stínem. Životním cílem není dokonalost, ale úplnost a k té nutně potřebujeme vyrovnání myšlení a cítění. Výsledkem je zralá, dospělá osobnost.