Akce

Seminář Oběť, Autorita a Pocit viny – červen 2019

24.3.2019 Autor 0 komentáře na “Seminář Oběť, Autorita a Pocit viny – červen 2019”

Nejsem dost dobrý! Je to naučený stereotyp daný výchovou a podléháním kolektivním normám nebo skutečný hlas svědomí?

Svědomí a výčitky, které se s osobní vnitřní nedostatečností pojí, je nutné se naučit rozlišovat od sebe navzájem. Zatímco svědomí nám umožní osobní růst, výčitky a pocity viny vycházejí z falešného obrazu naučených vzorců, které nazýváme vnitřní autoritou či superegem. Toto rozlišení je nutnou podmínkou na cestě dalšího vývoje. Jsou to právě pocity viny a výčitky, které nás mohou dovést až ke kořenům našich problémů.

To, co spojuje oběť a autoritu v lidském egu, je téma viny. Až příliš často se totiž prožíváme jako oběti. Pod vlivem iluzí všeho druhu oběť v nás nevědomě roste a sílí. Pochopit existenci oběti ve vlastní psychice, prožít ji a přemoct její lítostivé a pasivní postoje vyžaduje velký kus odvahy a z ní plynoucího sebepoznání. Kde je oběť, je ovšem nutně vždy i pachatel. Pátrání po této vnitřní autoritě je tak rovněž nezbytnou součástí osobního růstu.

Na tomto semináři vám pomůžeme rozlišit strukturu oběti ve vlastním vnitřním světě, ale i ozřejmit, jak se pod jejím vlivem cítíme, myslíme a chováme. Seminář zároveň ukáže na možnou cestu, jak z pasivní náruče oběti vymanit své já tím, že nahlédneme k jakým životním tématům se vztahuje a naučíme se s ní zacházet.

„Štěstí je především absence viny.“ (Henrik Ibsen)

Náplň semináře:

Psychologický výklad k dané problematice:

 • osobnost, ego, oběť a autorita
 • zdroje pocitů viny
 • komplex méněcennosti
 • komplex nadřazenosti
 • agrese a životní vůle
 • pasivní agrese a manipulace
 • rozlišování a sebepřijetí

 

Praktická část:

 • analýza výčitek a pocitů viny
 • rozpoznání vnitřního kritika
 • analýza oběti (její myšlení a cítění)
 • analýza kompenzačních mechanizmů
 • pozornost a meditace
 • metoda aktivní imaginace

 

Kdy: víkend 1. – 2. června 2019, 10:00 – 17:30

Kde: Studio Dayal, Vyšehradská 43, Praha 2, www.dayal.cz/kontakt

Cena: 2.200 Kč

Přihlášeníinfo@jogasebepoznani.cz

 

Lektoři:

 MUDr. Iveta Skálová-Špatenková (nar. 1967): Terapeutka a malířka. Přistupuje k terapii skrze sebepoznání, vychází z hlubinné psychoterapie a z vlastní niterné zkušenosti, pracuje s klienty individuálně a také vede nebo se podílí na seminářích. Terapie v jejím podání je prodchnuta hlubokým porozuměním duši člověka, intuicí, ale i prostým selským rozumem. Její vlídný postoj vyhovuje také těm, kdo mají rádi imaginace, mandaly a jiné tvořivé techniky. Více na www.jogasebepoznani.cz

 Tomáš Zetek (nar. 1980): Terapeut a kouč. Klade důraz na rozvoj lidské osobnosti, přičemž čerpá z hlubinné psychologie. Jde pod povrch, ke skutečným kořenům problémů. Nástroje a postupy v jeho podání jsou praktické a srozumitelné a s jejich pomocí provází své klienty osobními i vztahovými krizemi. Pomáhá nalézt příčiny trápení a uvědomit si nevědomé vzorce. Tomášův přístup je postaven na upřímnosti a přímočarosti.