Akce

Seminář Osobní Hranice – Leden a Březen 2019

20.1.2019 Autor 0 komentáře na “Seminář Osobní Hranice – Leden a Březen 2019”

Nečekané emocionální výbuchy podobně jako negativní zpětná vazba okolí mají jedno společné téma – nerovnoměrné nastavení osobních hranic.

Jak se to projevuje?

Ten, kdo si nechá své hranice volně překračovat, končívá unavený, vyčerpaný nebo přetížený, až jednou pohár přeteče právě v podobě afektu. V takových chvílích jsme zavaleni pocity bezmoci a nedostatečného ocenění, se kterými se nedovedeme vyrovnat. Naopak ten, kdo hranice druhých překračuje, si své chování většinou uvědomí, až když bývá příliš pozdě.

Čím je to dané?

Abychom se vyhnuli konfliktům, potlačujeme své pocity, přání a potřeby. Svůj život tak uzamykáme v hranicích, které určují druzí. Správné nastavení hranic je tudíž podmínkou jakéhokoli spokojeného vztahu a naplněného života.

Na tomto semináři vám pomůžeme uvědomit si, kudy vedou vaše stávající hranice, kde se vzaly a jak je nově nastavit, abyste se ve vašich vztazích cítili lépe. Naučíte se svým hranicím lépe rozumět a rozpoznat povahu svých vnitřních překážek, a to zejména roli vnitřního kritika a oběti. Osvojíte si nástroje pro objevování a uchování vlastní sebehodnoty, které lze snadno používat v běžném životě.

Zdravé hranice jsou stavem uvědomění si sebe sama, integrity a sebelásky. Žádnou z těch věcí nemůžeme mít, jestliže vyvíjíme tlak proti světu, ani když světu dovolíme, aby definoval, kdo jsme, co chceme a jak se cítíme.“ 

(Teal Swan, kniha Stíny před úsvitem)

Náplň semináře:

Psychologický výklad k dané problematice:

  • schopnost říkat „ne
  • konflikt a komunikace
  • zdroje pocitů méněcennosti
  • překážky ve vnímání hranic, strach z odmítnutí a ze selhání
  • vzdor, nároky a pasivní agrese
  • struktura osobnosti, ego, oběť a autorita

 

Praktická část:

  • rozpoznání povahy vnitřních překážek
  • rozpoznání vnitřního kritika a oběti
  • analýza kompenzačních egomechanizmů
  • práce s pozorností, meditace a aktivní imaginace

 

Pro velký zájem budeme tento seminář opakovat v termínu 9. – 10. března 2019.

 

Kdy: víkend 26. – 27. ledna 2019, 10:00 – 17:30

Kde: Studio Dayal, Vyšehradská 43, Praha 2, www.dayal.cz/kontakt

Cena: 2.200 Kč (při přihlášení do 30.11. cena 2.000 Kč)

Přihlášeníinfo@jogasebepoznani.cz

 

Lektoři:

MUDr. Iveta Skálová-Špatenková (nar. 1967): Terapeutka a malířka. Přistupuje k terapii skrze sebepoznání, vychází z hlubinné psychoterapie a z vlastní niterné zkušenosti, pracuje s klienty individuálně a také vede nebo se podílí na seminářích. Terapie v jejím podání je prodchnuta hlubokým porozuměním duši člověka, intuicí, ale i prostým selským rozumem. Její vlídný postoj vyhovuje také těm, kdo mají rádi imaginace, mandaly a jiné tvořivé techniky. Více na www.jogasebepoznani.cz

Tomáš Zetek (nar. 1980): Terapeut a kouč. Klade důraz na rozvoj lidské osobnosti, přičemž čerpá z hlubinné psychologie. Jde pod povrch, ke skutečným kořenům problémů. Nástroje a postupy v jeho podání jsou praktické a srozumitelné a s jejich pomocí provází své klienty osobními i vztahovými krizemi. Pomáhá nalézt příčiny trápení a uvědomit si nevědomé vzorce. Tomášův přístup je postaven na upřímnosti a přímočarosti a jeho mottem je „Vše hledej uvnitř“.