Akce

SEMINÁŘ OTEC, MATKA A JÁ ANEB ŽÍT SVŮJ ŽIVOT – PROSINEC 2020

8.9.2020 Autor 0 komentáře na “SEMINÁŘ OTEC, MATKA A JÁ ANEB ŽÍT SVŮJ ŽIVOT – PROSINEC 2020”

Ač dospělí, ve vypjatých situacích se vracíme k navyklým reakčním vzorcům z dětství. Tyto nevědomé vzorce ovládají naše cítění, myšlení, chování a rozhodování. Prožíváme pocity vlastní méněcennosti, neschopnosti, nemilovanosti či bezcennosti. Nevěříme si a naše vztahy opakovaně ztroskotávají.

Úsilí o vlastní psychický růst a vymanění se z „rodičovských pout“ nám uvolní přístup k novým možnostem všude tam, kde jsme doposud pociťovali bezmoc a dovolí rozvoj vlastní sebeúcty a sebedůvěry.

Proč k tomu dochází?

Dítě nedokáže rozlišit, co je pro něj dobré a špatné a tudíž vše od rodičů přijímá s apriorní důvěrou, neboť nemá ani nástroje ani rozvinutou osobnost k potřebnému rozlišování. Rodiče do nás svou výchovou zasévají všemožná přesvědčení, která později v dospělosti mohou vyvolávat negativní pocity. Rozhodujeme se pod jejich vlivem nebo ve snaze se jich zbavit. Tato přesvědčení ale potlačují naše skutečné potřeby a my pak máme problémy s vlastní nezávislostí a svobodným rozhodováním, tj. svobodnou vůlí.

Autorita a oběť:

To, jak k nám rodiče přistupovali či stále přistupují, se nám mnohdy nelíbí, avšak totéž často uplatňujeme i sami na sebe. Vysoké nároky, přehnaná kritika, trestání se, nevšímavost k pocitům a potřebám, láska jen jako odměna atd. Dokud tomu nepřestaneme věřit, jsme sami sobě nejpřísnější autoritou a nenaplněné potřeby od rodičů si promítáme do všech svých vztahů.

Ke zpětnému převzetí zodpovědnosti za sebe sama a svá rozhodnutí a k oproštění se od minulosti je nutné vypořádat se s pocity lítosti a zlosti.

Seminář přináší poznání, jaký vliv na nás mají rodičovské vzorce i v dospělosti díky obrazům a přesvědčením, které nosíme nevědomě ve svém nitru a promítáme je do vnějšího světa a do partnerů. Vzorce výchovy zůstávají v mnohých z nás často nerozpoznány, a proto nám brání jít cestu vlastního růstu, skutečně plně dospět a přijmout zodpovědnost za vlastní způsob života, přístup k lidem, ke světu i k sobě samému. Seminář vám pomůže uchopit, jak se od těchto mocných sil vnitřně oddělit.

 „Pokud si myslíte, že už jste osvícení, jděte a stravte týden se svými rodiči .“ (Richard Alpert)

 

Náplň semináře:

Psychologický výklad k dané problematice:

 • vzorce výchovy a jejich vliv na utváření osobnosti
 • rodičovská autorita a oběť výchovy
 • zranění a únikové a obranné reakce
 • procesy ega a stín
 • mechanismus vytěsnění
 • projekce
 • konflikt a konfrontace
 • vzdor a závislost
 • pasivní agrese

  

Praktická část:

 • analýza psychických zranění
 • ovládající přesvědčení
 • identifikace mechanismů vzdoru a pasivní agrese
 • aktivní imaginace, základy meditace, dechové cvičení apod.

 

Kdy: víkend 12. – 13. prosince 2020, 10:00 –  17:30

Kde: Centrum LORETO, Štorchova 1555/5, Praha 8, Rohanský ostrov

Cena: 2.800 Kč

Přihlášeníinfo@jogasebepoznani.cz

 

Lektoři: Tomáš Zetek, Iveta Špatenková