Akce

SEMINÁŘ ŘEČ EMOCÍ – LISTOPAD 2018

4.10.2018 Autor 0 komentáře na “SEMINÁŘ ŘEČ EMOCÍ – LISTOPAD 2018”
 • Dostáváte se do emocionálních stavů, které neumíte zvládat a nerozumíte jim?
 • Je pro Vás těžké projít konfliktními situacemi?
 • Reagujete přecitlivěle na kritiku?

 

Během semináře se naučíte rozumět svým emocím a zorientovat se v emocích druhých. Zaměříme se na Vaši schopnost vypjaté emocionální stavy zvládat a na změnu jednání, které z nich vychází.

Porozumíte skutečnému významu emocí a tomu, kde, jak a proč vznikají. Prakticky se budeme věnovat rozlišování jednotlivých emocí a afektivních stavů a možnostem jak s nimi nakládat  v dennodenním životě – sebeovládání a vnitřní kontrole emocí.

Někdy emoce přicházejí se vzpomínkami na minulé události, někdy s představou věcí budoucích, někdy jsou reakcí na určitou situaci v přítomnosti. V každém případě je emocionalita přirozenou součástí života a její stav důležitým ukazatelem osobního vývoje. Jestliže však s emocemi neumíme nakládat, nebo si mylně vykládáme jejich poselství a skutečnou hodnotu, stávají se pastí, do které opakovaně padáme, a ničí nejen naše sebevědomí, ale i sociální život – naše vztahy.

 

„ Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí.“ (František Koukolík) 

 

Náplň semináře:

Psychologický výklad k dané problematice:

 • emoční vzorce
 • osobní hranice
 • projekce
 • konflikt vs. konfrontace
 • vzdor a pasivní agrese

 

Praktická část:

 • emoční mapa
 • vztahová mapa
 • rozlišení projekcí
 • práce s pozorností, meditace a aktivní imaginace
 • práce s mandalou

 

Kdy: víkend 24. – 25. listopadu 2018, 10:00 –  17:30

Kde: Dům Dětí a Mládeže Spirála, budova Dolákova 26, Praha 8

Cena: 2.200 Kč (při přihlášení do 10.10. cena 2.000 Kč)

Přihlášení: tomas@meaning.cz

V místě konání lze přespat  – karimatka, spacák – více sdělíme mailem.

 

Lektoři:

MUDr. Iveta Skálová-Špatenková (nar. 1967): Terapeutka a malířka. Přistupuje k terapii skrze sebepoznání, vychází z hlubinné psychoterapie a z vlastní niterné zkušenosti, pracuje s klienty jak individuálně, tak i vede nebo se podílí na seminářích. Terapie v jejím podání je prodchnuta hlubokým porozuměním duši člověka, intuicí, ale i prostým selským rozumem. Její vlídný postoj vyhovuje všem, kdo mají také rádi práci s imaginacemi, mandalou a jinými tvořivými technikami. Více na www.jogasebepoznani.cz

Tomáš Zetek (nar. 1980): Terapeut a kouč. Klade důraz na rozvoj lidské osobnosti, přičemž čerpá z hlubinné psychologie. Jde tak pod povrch, ke skutečným kořenům problémů. Používá praktické nástroje a přístupy jak z managementu tak i psychologie, které jsou aplikovatelné do každodenního života. Pomáhá nalézt příčiny trápení a uvědomit si nevědomé vzorce. Tomášův přístup je postaven na upřímnosti a přímočarosti a jeho mottem je „Vše hledej uvnitř“.