Akce

Seminář “Vše Hledej v Sobě: Sebehodnota a Osobní Hranice” – červen 2018

23.2.2018 Autor 0 komentáře na “Seminář “Vše Hledej v Sobě: Sebehodnota a Osobní Hranice” – červen 2018”

To, jak dokážeme sami sebe ocenit, má přímý dopad na všechny naše vztahy – partnerské, pracovní, rodinné, přátelské a hlavně na vztah sami k sobě. Ten, kdo se nedoceňuje, má s tím, kdo se přeceňuje, jedno společné téma a sice hranice. Jeden se moc upozaďuje, druhy naopak zveličuje…

Nedostatečný pocit vlastní sebehodnoty se projevuje v naší neschopnosti nastavit si své hranice, v důležitých situacích se za sebe postavit, umět projít konfrontací. Zkrátka nám brání v sebevyjádření.

Co se na našem víkendovém, prožitkovém semináři naučíte?

  • porozumět svým osobním hranicím
  • rozpoznat povahu svých vnitřních překážek, a to zejména vnitřního kritika a roli oběti
  • zjistit, jaké využíváte kompenzační ego mechanismy (formy sebeklamu)
  • osvojit si nástroje, které používat pro objevování a uchování vlastní sebehodnoty.

 

Přijďte získat konkrétní nástroje a využít je pro bezprostřední vnímání fyzického těla a mysli a emocí. Naučíte se rozvíjet pozornost, zaměřit ji sami k sobě. Rozvinete cítění a prožívání a naučíte se lépe rozpoznat to, kdo jste a co potřebujete. Budeme pracovat s bolestí fyzického těla a s napětím v něm a učit se, jak k nim přistupovat, abychom se nechovali sebedestruktivně, ale naopak, abychom skrze správné zacházení s bolestí posilovali svoji hodnotu.

Náplň semináře:

  • Rozlišování (soulad funkcí myšlení a cítění)
  • Rozvoj pozornosti
  • Meditace a imaginace
  • Jóga
  • Prace s tělem a nakládání s bolestí

 

Kdy:  víkend 16.-17. června 2018 (10:00 – 17:30)

Kde: Jógacentrum Velehradská 21, Praha 3

Cena: 3.000 Kč, při včasném přihlášení a úhradě do 15.5. sleva 10% (cena: 2700 Kč)

Kontakt a přihlášení: tomas@meaning.cz

 

Lektoři:

Tomáš Zetek (37): Terapeut a kouč. Klade důraz na rozvoj lidské osobnosti, přičemž čerpá z hlubinné psychologie. Jde tak povrch, ke skutečným kořenům problémů. Používá praktické nástroje a přístupy z psychologie a managementu, které jsou aplikovatelné do každodenního života. Pomáhá nalézt příčiny trápení a uvědomit si nevědomé vzorce. Tomášův přístup je postaven na upřímnosti a přímočarosti a jeho mottem je „Vše hledej uvnitř“.

Dáša Vaďurová (35): Instruktorka jógy a meditace, jógová terapeutka. Dáša chápe jógu jako prostředek sebepoznání, dokonalé zrcadlo, bezpečný přístav ve vibrujícím oceánu vnitřního i vnějšího světa, psycho-spirituální systém. Představí Vám, jak smysluplně a prakticky propojit práci s tělem a meditaci. Jak nahlédnout do nitra, pozorovat, dovolit si prožívat, unést emoce, uzdravovat tělo a sebe.

Vít Pacák (45): Masér a kouč. Vítek se věnuje práci s tělem a jeho vnímáním již řadu let. Díky masážní praxi má mnoho zkušeností  a možností vidět, že tělo a mysl jsou dvě neoddělitelné části. Zastává názor, že pro vnímání a rozlišování je nezbytné, abychom znali základní principy fungování těla. Někdy se dostáváme do situace, kdy si nevíme rady a hledáme pomoc z venku. Tu můžeme nalézt jak v rovině psychoterapeutické, tak v rovině tělesné. Vítek říká: “K mé práci mě dovedla bolest”.