Akce

SEBEPOZNÁVACÍ TÝDEN: LÉTO 2020

1.3.2020 Autor 0 komentáře na “SEBEPOZNÁVACÍ TÝDEN: LÉTO 2020”

SOUCIT A LÍTOST ve vztahu k Já i k Ty

 

Mezi Já a Ty existuje dvojí typ vazby: v jedné je úsudek zakalen emocemi a v té druhé nikoliv.

Soucit je stav, kdy Já dokáže nahlédnout nad vlastní prožitky a objektivně posoudit realitu. To lítostivá emoce nedokáže. Emoční lítost nás navíc předurčuje nejen k subjektivním předpojatým jednáním, ale zároveň nás staví do role oběti, která manipuluje s realitou, aby neprožívala osamělost a pocity viny.

Soucit takový není. Abychom však mohli účinně nakládat se soucitem ve vztahu k sobě i k druhým, je potřeba se vyvinout do stavu vědomí, v němž Já není subjektem prožívání, ale jeho objektivním pozorovatelem, a tedy i soucit a láska jsou určujícími silami. Je to stav, kdy se cítíme být opravdu svobodní, nikoliv v plném smyslu slova, ale ve smyslu svobody volby v  konkrétní situaci, na konkrétním místě, s konkrétními prožitky, vůči konkrétnímu člověku.

Rozlišení těchto dvou stavů, ze kterých běžně jednáme, má dalekosáhlé důsledky na náš osobní i vztahový život.

Program semináře: bude pestrý:)

Praktická i teoretická část semináře je technicky a metodicky zaměřena tak, abyste si uvědomili, nakolik jsou vaše volby v konkrétních situacích podmíněné, abyste se naučili rozlišovat mezi emoční lítostí oběti a soucitným stavem pozorovatele, a mohli tak vykročit na cestu k větší vnitřní svobodě.

Krom teoretického povídání na vás čekají především praktická požitková cvičení, meditační techniky, techniky imaginace, kreslení, práce s tělem a mnoho dalších způsobů sebepoznání.

Termín: 1.8. – 8.8. 2020

Seminář začíná společnou večeří 1.8. v 19.00 a končí snídaní v sobotu 8.8.

Přijíždět je možno již od 17.00 hod. Po příjezdu vás ubytujeme a po společné večeři se dozvíte program a ostatní informace ohledně kurzu.

Místo konání: Penzión u Výletů, Moravec, cca 15 km od Velkého Meziříčí, více na http://penzion-vysocina.cz

Strava: Polopenze – snídaně a večeře.

Na obědy je možno docházet např. do restaurace ve vsi nebo je možné si vařit v dobře vybavené společné kuchyni v penzionu. Ve vsi je obchod smíšeným zbožím.

Cena: 8.500,- Kč / osoba týden 

Lektoři: Tomáš Zetek, Pavel Špatenka,  Iveta Skálová-Špatenková 

Přihláška: info@jogasebepoznani.cz

Těšíme se na vás.

Tomáš, Pavel a Iveta