Akce

VÍKENDOVÝ TŘÍDENNÍ SEMINÁŘ – OTEC, MATKA A JÁ ANEB ŽÍT SVŮJ ŽIVOT – ŘÍJEN 2019

29.7.2019 Autor 0 komentáře na “VÍKENDOVÝ TŘÍDENNÍ SEMINÁŘ – OTEC, MATKA A JÁ ANEB ŽÍT SVŮJ ŽIVOT – ŘÍJEN 2019”

Jakkoli jsme již dospělí, ve vypjatých situacích se vracíme k navyklým reakčním vzorcům z dětství. Tyto nevědomé vzorce ovládají naše cítění, myšlení, chování a rozhodování. Pohlížíme na sebe i na svět kolem nás pokřiveným způsobem a prožíváme pocity vlastní méněcennosti, neschopnosti, nemilovnosti či bezcennosti. Ve výsledku si nevěříme a naše vztahy opakovaně ztroskotávají.

Úsilí o vlastní psychický růst a vymanění se z „rodičovského dědictví“ nám tak uvolní přístup k novým možnostem všude tam, kde jsme doposud pociťovali bezmoc a dovolí rozvoj vlastní sebeúcty a sebedůvěry.

Proč k tomu dochází?

Dítě nedokáže rozlišit, co je pro něj dobré a špatné a tudíž vše od rodičů přijímá s apriorní důvěrou, neboť nemá ani nástroje ani rozvinutou osobnost k potřebnému rozlišování. Rodiče do nás svou výchovou zasévají všemožná přesvědčení, která později v dospělosti mohou vyvolávat negativní pocity. Rozhodujeme se pod jejich vlivem nebo ve snaze se jich zbavit. Tato přesvědčení ale potlačují naše skutečné potřeby a my pak máme problémy s vlastní nezávislostí a svobodným rozhodováním, tj. svobodnou vůlí.

Autorita a oběť:

To, jak k nám rodiče přistupovali či stále přistupují, se nám mnohdy nelíbí, avšak totéž často uplatňujeme i sami na sebe. Vysoké nároky, přehnaná kritika, trestání se, nevšímavost k pocitům a potřebám, láska jen jako odměna, atd. Dokud tomu nepřestaneme věřit, jsme sami sobě nejpřísnější autoritou a nenaplněné potřeby od rodičů si promítáme do všech svých vztahů.

Ke zpětnému převzetí zodpovědnosti za sebe sama a svá rozhodnutí a k oproštění se od minulosti je nutné vypořádat se s pocity lítosti a zlosti.

Seminář přináší poznání, jak mocný vliv na nás mají rodiče i v dospělosti díky obrazům a přesvědčením, které nosíme nevědomě ve svém nitru a promítáme je do vnějšího světa a do partnerů. Vzorce výchovy zůstávají v mnohých z nás často nerozpoznány, a proto nám brání jít cestu vlastního růstu, skutečně plně dospět a přijmout zodpovědnost za vlastní způsob života, přístup k lidem, ke světu i k sobě samému. Seminář vám pomůže uchopit, jak se od těchto mocných sil vnitřně oddělit.

„Pokud si myslíte, že už jste osvícení, jděte a stravte týden se svými rodiči .“ (Richard Alpert)

 

Náplň semináře:

Psychologický výklad k dané problematice:

 • vzorce výchovy a jejich vliv na utváření osobnosti – rodičovská autorita a oběť výchovy
 • zranění a únikové a obranné reakce
 • stín a ego
 • mechanismus vytěsnění a projekce
 • konflikt a konfrontace
 • vzdor a závislost
 • pasivní agrese

 

Praktická část:

 • analýza psychických zranění
 • ovládající přesvědčení
 • obrany a únikové mechanizmy
 • identifikace mechanismů vzdoru a pasivní agrese – aktivní imaginace
 • meditace
 • práce s tělem a dechem

 

Kdy: prodloužený víkend 26 – 28. října 2019, so – po (státní svátek), 10:00 – 17:30

Kde: studio Dayal, Vyšehradská 43, Praha 2, www.dayal.cz/kontakt

Cena: 4000 Kč, při přihlášení a úhradě do 20. srpna cena 3.600 Kč (sleva 10%)

Přihlášení: info@jogasebepoznani.cz

 

Lektoři:

Tomáš Zetek:
Terapeut a kouč. Klade důraz na rozvoj lidské osobnosti, přičemž čerpá z hlubinné psychologie. Jde tak pod povrch, ke skutečným kořenům problémů. Používá praktické nástroje a přístupy jak z managementu tak i psychologie, které jsou aplikovatelné do každodenního života. Pomáhá nalézt příčiny trápení a uvědomit si nevědomé vzorce. Tomášův přístup je postaven na upřímnosti a přímočarosti a jeho mottem je „Vše hledej uvnitř“.
Více na www.meaning.cz

MUDr. Iveta Skálová-Špatenková:
Terapeutka a malířka. Přistupuje k terapii skrze sebepoznání, vychází z hlubinné psychoterapie a z vlastní niterné zkušenosti, pracuje s klienty jak individuálně, tak i vede nebo se podílí na seminářích. Terapie v jejím podání je prodchnuta hlubokým porozuměním duši člověka, intuicí, ale i prostým selským rozumem. Její vlídný postoj vyhovuje všem, kdo mají také rádi práci s imaginacemi, mandalou a jinými tvořivými technikami. Více na www.jogasebepoznani.cz