Akce

VZTAHOVÁ AKADEMIE 2021/2022: Roční sebezkušenostní kurz sebepoznání ve vztazích.

9.9.2020 Autor 0 komentáře na “VZTAHOVÁ AKADEMIE 2021/2022: Roční sebezkušenostní kurz sebepoznání ve vztazích.”

Nová koncepce studia psychologie vztahů a osobnosti, sebepoznání s terapeutickými vhledy.

 

Studium vám přináší to nejcennější, co můžeme ze své dlouholeté praxe a osobní zkušenosti předat. To, co je přelomové, nejsou informace samy o sobě, ale celistvé pojetí, které zcela určitě přesahuje obvyklé přístupy. 

“Dokud neučiníme nevědomé vědomým, bude to nevědomé řídit náš život a my tomu budeme říkat osud. (C. G. Jung)”

Řeč vztahových problémů je stereotypní a stále stejná. Na jedné straně emoce a hádky, na druhé straně lhostejnost a chlad. Moc a bezmoc, četná trápení, úniky, obrany, rozchody, chvilkové úlety a nekonečná nejistota, a nedůvěra pramenící v citovou uzavřenost a konečnou oddělenost jednoho od druhého.

Jsme si vědomi toho, že člověk kolem sebe vidí převážně zdeformovanou vnější realitu. Realitu, v níž je uspokojování považováno za vrchol osobního štěstí. Vidí proto mnohdy jen odosobněné vztahy, z nich většina je založena na kolektivní iluzi, že: láska je samozřejmý nárok a vztahy se postupně zkonzumují, tak jak jsme se naučili nakládat v životě se vším.  Ale i v tak problémové a deformované vnější realitě jsou malé ostrůvky pozitivní deviace, které říkají, že štěstí a láska nejsou zadarmo a kvalitní vztah a život má cosi společného se skutečným poznáním. 

Protože je nízká úroveň sebeuvědomění masovým přístupem ke vztahům a k životu obecně, musí se člověk hodně snažit, aby objevil v záplavě informací přístup, který odhaluje skutečné příčiny problémů, které ve vztazích prožíváme. Aby si uvědomil, že to, co uvnitř sám sebe cítí, stojí za to žít, že najít pro sebe a pro druhé porozumění a žít život v lásce s druhými není nic neobvyklého, ale naopak, že to je naprosto legitimní a prostá podstata vztahového života. 

 

Pokud mluvíme, o nedostatku poznání, jako o příčině ničící naše vztahy, máme tím konkrétně na mysli právě: 

 • nezralou osobnost – se vším co k tomu, patří: vnitřní nejistota, nejasné osobní hranice,  osobní méněcennost, nedostatečné sebevědomí atd…
 • nízkou úroveň sebereflexe – neschopnost přiznat si vlastní chybu, potažmo nízký práh pro sebeuvědomění vnitřních duševních procesů souvisí přímo se sebepoznáním v pravém slova smyslu
 • citovou uzavřenost – pramenící z citové deprivace z četných psychických zranění 
 • lpění a závislosti – vytváření závislých a potenciálně nepřátelských vztahů je běžnou praxí
 • bagatelizaci vztahových problémů – neschopnost řešit vztahové problémy vede často ke vzájemné lhostejnosti, k odsouvání hodnoty partnerství do pozadí a tím pádem i k tomu, že přestáváme vztahy kultivovat a ničíme jejich pravou hodnotu
 • nevědomost o skutečném průběhu, fázích a vývoji vztahování – většina z nás žije v iluzi ohledně průběhu vztahu a při prvních hlubších nedorozuměních neví jak dál 
 • iluzi ohledně pravé povahy sexuality a vztahování obecně  

 

Celkově vzato: je to nezkušenost a nevědomost, jež vedou k nezvládnutí většiny konfliktních situací, které zákonitě v každém vztahu přijdou a musí být řešeny s pochopením skutečných příčin. Tyto příčiny však neleží vně člověka, ale právě uvnitř. Zkušenost ukazuje, že právě ve vztazích prožíváme hlubší podstatu sama sebe a že naše vztahy jsou právě tak bolavé a nemocné jako my sami. 

Vycházíme z jednoduché rovnice: Jak málo toho víme o sobě a o svém duševním světě, tak málo rozumíme i našim vztahům. Proto jsme výuku pojali způsobem, aby se každý naučil porozumět především sám sobě a pochopil do jakých stavů se právě díky vztahům s druhými dostává a dokázal se z nich osvobodit.

Proto je akademie určena pro ty, kterým je jasné, že láska není za úplatu a poznání není totéž co vědomosti a vzdělání. Jen hluboká vnitřní zkušenost pomůže člověku nalézt skutečné řešení a východisko z labyrintu duševních stavů, které se promítají do všech našich vztahů. 

 

Koncepce výuky 

je postavena zcela pragmaticky na sebepoznání vycházejícího z uvědomování vnitřních procesů a jejich projekcí do vztahů. Když poznáš sám sebe, pochopíš i druhé. Proto vás  vtáhneme i do role terapeuta a provedeme terapeutickým procesem, který léčí člověka sebepoznáním. Vhled do terapeutického procesu a základní terapeutický výcvik vám umožní předat nabitou zkušenost dál. 

Výuka se sestává z šesti částí, z nichž jedna se nedá nahradit druhou a dohromady tvoří logický celek. Jednotlivé části jsou: 

 1. Psychologie osobnosti a sebepoznání
 2. Psychologie vztahů a nevědomých projekcí (zrcadlení)
 3. Vědomí a nevědomí, transformační proces
 4. Techniky praktického sebepoznání a sebeuvědomění
 5. Techniky komunikace a vzájemného porozumění
 6. Terapeutický proces a osobnost terapeuta

Technicky se bude výuka skládat z: odborných přednášek, sebeanalytických cvičení a postupů, práce s tělem v psychoterapii, praxe sebeuvědomění a práce s tělem, meditačních technik, technik relaxace a vědomého uvolnění, technik práce s nevědomím a imaginace, sdílení, samostatné domácí práce a nakonec i z technik terapeutického postupu.

Jsme si vědomi toho, že rok, který s námi společně strávíte, může být – díky celistvému přístupu – skutečným zlomem ve vašem životě. Studium samo o sobě nevyžaduje žádné zvláštní znalosti a schopnosti. Stačí, pokud se člověk rozhodne, že bude pracovat poctivě a půjde do toho s otevřeným srdcem a myslí. Pro skutečné sebepoznání není potřeba žádná speciální genialita, super vzdělání a bůhví co ještě. Stačí jednoduchá ochota prožít si novou hlubší zkušenost, vůle a ochota měnit zaběhlé stereotypy a proměnit sebe a své vztahy.  Vnést do života a do vztahů nový řád a smysl je pak jen logickým důsledkem získaného poznání. 

Informace a přihlášení: 

Roční kurz je rozdělen do šesti víkendů, jednoho pobytového týdne a závěrečného 4denního workshopu, celkem více jak 160 výukových hodin 

Víkendy: místo pro výuku v Praze bude upřesněno

 • 19.-20.6.2021      Úvodní víkend: Psychologie osobnosti. Koná se v DDM Spirála
 • 11.-12.9.2021       Proces ega, citová zranění, rodiče
 • 23.-24.10.2021    Psychologie vztahů. Konflikt a projekce.
 • 13.-14.11.2021     Analýza osobnosti a citová komunikace ve vztazích
 • 4.-5.12.2021         Vztahová etika, transformace vztahů
 • 8.-9.1.2022           Partnerská a mezilidská komunikace

 

Pobytový týden: Penzion u Výletů, Moravec, Vysočina

 • 10.-17.7.2021       Sebezkušenostní výcvik a psychologie přenosu

 

Čtyřdenní pobytový workshop: Fokus (bývalý kapucínský klášter), Mnichovo Hradiště

 • 10.-13.2. 2022      Finální kurz: Rekapitulace dovedností a prezentace kazuistik.

 

Cena: 39.000,- Kč (možnost splátek lze individuálně domluvit)

Cena v sobě zahrnuje kurzovné, plus u týdenního soustředění ubytování a polopenzi a u čtyřdenního závěrečného semináře ubytování a plnou penzi. Nejsme plátci DPH.

Přihlášení a info na mailové adreseinfo@jogasebepoznani.cz

Lektoři: 

MUDr. Pavel Špatenka, MUDr. Iveta Špatenková, Tomáš Zetek.

Pokud potřebujete více informací ke studiu, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedené mailové adrese.