Akce

Vztahová Akademie 2023 – III.ročník.

15.11.2021 Autor 0 komentáře na “Vztahová Akademie 2023 – III.ročník.”

Důležité upozornění: začátek III. ročníku VA byl z důvodů humanitární krize odložen (viz přehled nových termínů 2023 – níže)

 

Řeč vztahových problémů je stereotypní a stále stejná. Na jedné straně emoce a hádky, na druhé straně lhostejnost a chlad. Moc a bezmoc, četná trápení, úniky, obrany, rozchody, chvilkové úlevy, nekonečná nejistota a nedůvěra pramenící v citovou uzavřenost a konečnou oddělenost jednoho od druhého.

Studium vám přináší to nejcennější, co můžeme ze své dlouholeté praxe a osobní zkušenosti předat. To, co je přelomové, nejsou informace samy o sobě, ale celistvé pojetí, které zcela určitě přesahuje obvyklé přístupy.

Jsme si vědomi toho, že člověk kolem sebe vidí převážně zdeformovanou vnější realitu. Realitu, v níž je uspokojování považováno za vrchol osobního štěstí. Vidí proto mnohdy jen odosobněné vztahy, z nich většina je založena na kolektivní iluzi, že láska je samozřejmý nárok a vztahy se postupně zkonzumují, tak jak jsme se naučili nakládat v životě se vším.  Ale i v tak problémové a deformované vnější realitě jsou malé ostrůvky pozitivní deviace, které říkají, že štěstí a láska nejsou zadarmo a kvalitní vztah a život má cosi společného se skutečným poznáním.

Protože je nízká úroveň sebeuvědomění masovým přístupem ke vztahům a k životu obecně, musí se člověk hodně snažit, aby objevil v záplavě informací přístup, který odhaluje skutečné příčiny problémů, které ve vztazích prožíváme. Aby si uvědomil, že to, co uvnitř sám sebe cítí, stojí za to žít, že najít pro sebe a pro druhé porozumění a žít život v lásce s druhými není nic neobvyklého, ale naopak, že to je naprosto legitimní a prostá podstata vztahového života.

Pokud mluvíme, o nedostatku poznání, jako o příčině ničící naše vztahy, máme tím konkrétně na mysli právě:

 

 • nezralou osobnost – se vším co k tomu, patří: vnitřní nejistota, nejasné osobní hranice,  osobní méněcennost, nedostatečné sebevědomí, neléčená traumata atd…
 • nízkou úroveň sebereflexe – neschopnost přiznat si vlastní chybu, potažmo nízký práh pro sebeuvědomění vnitřních duševních procesů
 • citovou uzavřenost – pramenící z citové deprivace z četných psychických traumat
 • nezralý přístup k emocím
 • lpění a závislosti – vytváření závislých a potenciálně nepřátelských vztahů je běžnou praxí
 • bagatelizaci a racionalizaci vztahových problémů – neschopnost řešit vztahové problémy vede často ke vzájemné lhostejnosti, k odsouvání hodnoty partnerství do pozadí a tím pádem i k tomu, že přestáváme vztahy kultivovat a ničíme jejich pravou hodnotu
 • nevědomost o skutečném průběhu, fázích a vývoji vztahování – většina z nás žije v iluzi ohledně průběhu vztahu a při prvních hlubších nedorozuměních neví jak dál
 • iluzi ohledně pravé povahy sexuality a vztahování obecně

 

Celkově vzato je to nezkušenost a nevědomost, jež vedou k nezvládnutí většiny konfliktních situací, které zákonitě v každém vztahu přijdou a MUSÍ být řešeny s pochopením skutečných příčin. Tyto příčiny však neleží vně člověka, ale právě uvnitř. Zkušenost ukazuje, že právě ve vztazích prožíváme hlubší podstatu sama sebe a že naše vztahy jsou právě tak bolavé a nemocné jako my sami.

Vycházíme z jednoduché rovnice: Jak málo toho víme o sobě a o svém duševním světě, tak málo rozumíme i našim vztahům. Proto jsme výuku pojali způsobem, aby se každý naučil porozumět především sám sobě a pochopil do jakých stavů se právě díky vztahům s druhými dostává a dokázal se z nich osvobodit.

Proto je akademie určena pro ty, kterým je jasné, že láska není za úplatu a poznání není totéž co vědomosti a vzdělání. Jen hluboká vnitřní zkušenost pomůže člověku nalézt skutečné řešení a východisko z labyrintu duševních stavů, které se promítají do všech naších vztahů.

Koncepce výuky 

je postavena zcela pragmaticky na sebepoznání vycházejícího z uvědomování vnitřních procesů a jejich projekcí do vztahů. Když poznáš sám sebe, pochopíš i druhé. Proto vás  vtáhneme i do role terapeuta a provedeme terapeutickým procesem, který léčí člověka sebepoznáním. Vhled do terapeutického procesu a základní terapeutický výcvik vám umožní předat nabytou zkušenost dál.

Výuka se sestává z šesti částí, z nichž jedna se nedá nahradit druhou a dohromady tvoří logický celek. Jednotlivé části jsou:

 1. Psychologie osobnosti a sebepoznání
 2. Psychologie vztahů a nevědomých projekcí (zrcadlení)
 3. Vědomí a nevědomí, transformační proces
 4. Techniky praktického sebepoznání a sebeuvědomění
 5. Techniky komunikace a vzájemného porozumění
 6. Terapeutický proces a osobnost terapeuta

Technicky se bude výuka skládat z: odborných přednášek, sebeanalytických cvičení a postupů, praxe sebeuvědomění a práce s tělem, meditačních technik, technik relaxace a vědomého uvolnění, technik práce s nevědomím a imaginace, sdílení, samostatné domácí práce a nakonec i ukázek a technik terapeutického postupu.

Jsme si vědomi toho, že rok, který s námi společně strávíte, může být – díky celistvému přístupu – skutečným zlomem ve vašem životě. Studium samo o sobě nevyžaduje žádné zvláštní znalosti a schopnosti. Stačí, pokud se člověk rozhodne, že bude pracovat poctivě a půjde do toho s otevřeným srdcem a myslí. Pro skutečné sebepoznání není potřeba žádná speciální genialita, super vzdělání a bůhví co ještě. Stačí jednoduchá ochota prožít si novou hlubší zkušenost, vůle a ochota měnit zaběhlé stereotypy a proměnit sebe a své vztahy.  Vnést do života a do vztahů nový řád a smysl je pak jen logickým důsledkem získaného poznání.

Informace a přihlášení: 

Roční kurz je rozdělen do šesti víkendů, jednoho pobytového týdne a závěrečného 4denního workshopu, celkem více jak 160 výukových hodin.

Termíny: 

Víkendy v Praze 

 • 25.-26.03.2023
 • 22.-23.04.2023
 • 20.-21.05.2023
 • 23.-24.09.2023
 • 21.-22.10.2023
 • 04.-05.11.2023

 

Pobytový týden: Penzion u Výletů, Moravec, Vysočina

 • 08.-15.07.2023       Sebezkušenostní výcvik (termín bude potvrzen)

 

Čtyřdenní pobytový workshop: Fokus (bývalý kapucínský klášter), Mnichovo Hradiště

 • 07.-10.12. 2023      Finální kurz (termín bude potvrzen)

 

Cena:39.500 Kč.

Cena v sobě zahrnuje kurzovné, plus u týdenního soustředění ubytování a polopenzi a u čtyřdenního závěrečného semináře ubytování a plnou penzi. Nejsme plátci DPH.

Přihlášení a info na mailové adreseinfo@jogasebepoznani.cz

Lektoři: 

MUDr. Pavel Špatenka, MUDr. Iveta Špatenková, Tomáš Zetek.

 

Storno podmínky:

a) Zrušení účasti 4 týdny a více předem – vracíme 100%.

b) Zrušení účasti méně než 4 týdny a více jak 2 týdny předem – kurzovné vracíme, pokud se přihlásí buď evidovaný náhradník či někdo na naši výzvu, že se uvolnilo místo. Pokud se místo obsadí, tak vracíme 100%, pokud ne, tak vracíme polovinu kurzovného.

c) Zrušení účasti 2 týdny a méně předem – kurzovné vracíme, pokud se přihlásí buď evidovaný náhradník či někdo na naši výzvu, že se uvolnilo místo. Pokud se místo obsadí, tak vracíme 100%, pokud ne, tak kurzovné propadá.

d) V případě nějakého mimořádně závažného důvodu zrušení účasti se domluvíme na individuálních storno podmínkách.