Akce

VZTAHOVÁ AKADEMIE 2020: Roční sebezkušenostní a výcvikový kurz sebepoznání ve vztazích.

8.9.2019 Autor 0 komentáře na “VZTAHOVÁ AKADEMIE 2020: Roční sebezkušenostní a výcvikový kurz sebepoznání ve vztazích.”

Nová koncepce studia psychologie vztahů a osobnosti, sebepoznání a  terapeutického výcviku v jednom. 

 

Studium vám přináší to nejcennější, co můžeme ze své dlouholeté praxe a osobní zkušenosti předat. To, co je přelomové, nejsou informace samy o sobě, ale celistvé pojetí, které zcela určitě přesahuje obvyklé přístupy. 

„Dokud neučiníme nevědomé vědomým, bude to nevědomé řídit náš život a my tomu budeme říkat osud. (C. G. Jung)“

Jsme si vědomi toho, že člověk kolem sebe vidí převážně zdeformovanou vnější realitu. Realitu, v níž je uspokojování považováno za vrchol osobního štěstí. Vidí proto mnohdy jen odosobněné vztahy, z nich většina je založena na kolektivní iluzi, že: láska je samozřejmý nárok a vztahy se postupně zkonzumují, tak jak jsme se naučili nakládat v životě se vším.  Ale i v tak problémové a deformované vnější realitě jsou malé ostrůvky pozitivní deviace, které říkají, že štěstí a láska nejsou zadarmo a kvalitní vztah a život má cosi společného se skutečným poznáním. 

Protože je nízká úroveň sebeuvědomění masovým přístupem ke vztahům a k životu obecně, musí se člověk hodně snažit, aby objevil v záplavě informací přístup, který odhaluje skutečné příčiny problémů, které ve vztazích prožíváme. Aby si uvědomil, že to, co uvnitř sám sebe cítí, stojí za to žít, že najít pro sebe a pro druhé porozumění a žít život v lásce s druhými není nic neobvyklého, ale naopak, že to je naprosto legitimní a prostá podstata vztahového života. 

Pokud mluvíme, o nedostatku poznání, jako o příčině ničící naše vztahy, máme tím konkrétně na mysli právě: 

 • nezralou osobnost – se vším co k tomu, patří: vnitřní nejistota, nejasné osobní hranice,  osobní méněcennost, nedostatečné sebevědomí atd…
 • nízkou úroveň sebereflexe – neschopnost přiznat si vlastní chybu, potažmo nízký práh pro sebeuvědomění vnitřních duševních procesů souvisí přímo se sebepoznáním v pravém slova smyslu
 • citovou uzavřenost – pramenící z citové deprivace z četných psychických zranění 
 • lpění a závislosti – vytváření závislých a potenciálně nepřátelských vztahů je běžnou praxí
 • bagatelizaci vztahových problémů – neschopnost řešit vztahové problémy vede často ke vzájemné lhostejnosti, k odsouvání hodnoty partnerství do pozadí a tím pádem i k tomu, že přestáváme vztahy kultivovat a ničíme jejich pravou hodnotu
 • nevědomost o skutečném průběhu, fázích a vývoji vztahování – většina z nás žije v iluzi ohledně průběhu vztahu a při prvních hlubších nedorozuměních neví jak dál 
 • iluzi ohledně pravé povahy sexuality a vztahování obecně  

 

Řeč vztahových problémů je stereotypní a stále stejná. Na jedné straně emoce a hádky, na druhé straně lhostejnost a chlad. Moc a bezmoc, četná trápení, úniky, obrany, rozchody, chvilkové úlety a nekonečná nejistota, a nedůvěra pramenící v citovou uzavřenost a konečnou oddělenost jednoho od druhého.

Celkově vzato: je to nezkušenost a nevědomost, jež vedou k nezvládnutí většiny konfliktních situací, které zákonitě v každém vztahu přijdou a MUSÍ být řešeny s pochopením skutečných příčin. Tyto příčiny však neleží vně člověka, ale právě uvnitř. Zkušenost ukazuje, že právě ve vztazích prožíváme hlubší podstatu sama sebe a že naše vztahy jsou právě tak bolavé a nemocné jako my sami. 

Vycházíme z jednoduché rovnice: Jak málo toho víme o sobě a o svém duševním světě, tak málo rozumíme i našim vztahům. Proto jsme výuku pojali způsobem, aby se každý naučil porozumět především sám sobě a pochopil do jakých stavů se právě díky vztahům s druhými dostává a dokázal se z nich osvobodit.

Proto je akademie určena pro ty, kterým je jasné, že láska není za úplatu a poznání není totéž co vědomosti a vzdělání. Jen hluboká vnitřní zkušenost pomůže člověku nalézt skutečné řešení a východisko z labyrintu duševních stavů, které se promítají do všech našich vztahů. 

Koncepce výuky 

je postavena zcela pragmaticky na sebepoznání vycházejícího z uvědomování vnitřních procesů a jejich projekcí do vztahů. Když poznáš sám sebe, pochopíš i druhé. Proto vás  vtáhneme i do role terapeuta a provedeme terapeutickým procesem, který léčí člověka sebepoznáním. Vhled do terapeutického procesu a základní terapeutický výcvik vám umožní předat nabitou zkušenost dál. 

Výuka se sestává z šesti částí, z nichž jedna se nedá nahradit druhou a dohromady tvoří logický celek. Jednotlivé části jsou: 

 • Psychologie osobnosti a sebepoznání
 • Psychologie vztahů a nevědomých projekcí (zrcadlení)
 • Vědomí a nevědomí, transformační proces
 • Techniky praktického sebepoznání a sebeuvědomění
 • Techniky komunikace a vzájemného porozumění
 • Terapeutický proces a osobnost terapeuta

 

Technicky se bude výuka skládat z: odborných přednášek, sebeanalytických cvičení a postupů, práce s tělem v psychoterapii, praxe sebeuvědomění a práce s tělem, meditačních technik, technik relaxace a vědomého uvolnění, technik práce s nevědomím a imaginace, sdílení, samostatné domácí práce a nakonec i z technik terapeutického postupu.

Jsme si vědomi toho, že rok, který s námi společně strávíte, může být – díky celistvému přístupu – skutečným zlomem ve vašem životě. Studium samo o sobě nevyžaduje žádné zvláštní znalosti a schopnosti. Stačí, pokud se člověk rozhodne, že bude pracovat poctivě a půjde do toho s otevřeným srdcem a myslí. Pro skutečné sebepoznání není potřeba žádná speciální genialita, super vzdělání a bůhví co ještě. Stačí jednoduchá ochota prožít si novou hlubší zkušenost, vůle a ochota měnit zaběhlé stereotypy a proměnit sebe a své vztahy.  Vnést do života a do vztahů nový řád a smysl je pak jen logickým důsledkem získaného poznání. 

Informace a přihlášení: 

Roční kurz je rozdělen do šesti víkendů, jednoho pobytového týdne a závěrečného 4denního workshopu, celkem více jak 160 výukových hodin.  

BŘEZNOVÝ A DUBNOVÝ VÍKEND JSOU V SOULADU S VLÁDNÍMI NAŘÍZENÍMI ZRUŠENY. 

Věnujte prosím pozornost změnám v místu konání víkendů a v termínech.

Víkendy:

Centrum ARTUAL, Praha 7 – Letná, Letohradská 62 (s vyjímkou 2. a 4. víkendu)

 • 16.-17.5.2020 – Úvodní víkend – Psychologie osobnosti
 • 06.-07.6.2020 – Proces ega, citová zranění, rodiče (místo konání: PROSTOR8, Šmilovského 8, Praha 2-Vinohrady)
 • 26.-27.9.2020 – Psychologie vztahování – konflikt a partnerské projekce
 • 24.-25.10.2020 – Transakční analýza a osobní témata ve vztazích (místo konání: Centrum LORETO, Štorchova 1555/5, Praha 8 – Rohanský ostrov)
 • 28.-29.11.2020 – Vztahová etika, transformace vztahů
 • 16.-17.1.2021 – Partnerská a mezilidská komunikace

 

Pobytový týden: Penzion u Výletů, Moravec, Vysočina

 • 11.-18.7.2020 – Sebezkušenostní výcvik a výcvik terapeutických dovedností

 

Čtyřdenní pobytový workshop: Fokus (bývalý kapucínský klášter), Mnichovo Hradiště

 • 25.-28.2. 2021 – Finální kurz: Rekapitulace dovedností a prezentace kazuistik.

 

Cena: 35.000,- Kč (možnost splátek lze individuálně domluvit)

Cena v sobě zahrnuje kurzovné, plus u týdenního soustředění ubytování a polopenzi a u čtyřdenního závěrečného semináře ubytování a plnou penzi. Nejsme plátci DPH.

Přihlášení a info na mailové adreseinfo@jogasebepoznani.cz

Lektoři: 

MUDr. Pavel Špatenka, MUDr. Iveta Špatenková, Tomáš Zetek.

Pokud potřebujete více informací ke studiu, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedené mailové adrese.