Akce

Vztahové scénáře.

11.9.2023 Autor 0 komentáře na “Vztahové scénáře.”

Jakkoli se může zdát, že vládneme svobodnou vůlí, zejména ve vztahových dynamikách býváme lapeni v opakujících se situacích – vztahových vzorcích.
Je to přirozené každému z nás a to zejména proto, že si způsoby myšlení, cítění a interpretací jednotlivých situací neseme nevědomky z našeho dětství a dospívání.
Přirozené ovšem neznamená neměnné, neboť nám zpravidla nebývá v odehrávaných scénářích dobře.
Tato zvnitřněná nastavení se projevují v typických vztahových scénářích.

Během sebepoznávacího workshopu se společně podíváme na nejčastější z nich. A pronikneme i tzv. pod pokličku, abychom zjistili, co je v tom kterém scénáři škodlivé, destruktivní a co naopak zdravé, použitelné na další cestě. Zdravé v tom případě, je-li to zvědoměno a lépe uchopeno.

Za daným scénářem se totiž vždy skrývá základní látka duše, z níž jako lidé pocházíme. Nelze ji nikam zahodit ani schovat, lze ji ovšem lépe používat. Jakmile pochopíme, s čím a jak v sobě ve skutečnosti zacházíme, otevírá se nám cesta nejenom ke změně, al především cesta sama k sobě.

Obsah workshopu:
– vztahové scénáře a jejich odhalování
– potřebná teorie k lepšímu porozumění dané problematice
– praktická a sebeuvědomovací cvičení
– cvičení pro každodenní rozlišování jednotlivých scénářů a možnosti, jak lépe zacházet sama se sebou.

Termín:
– sobota 14/10/2023 10:00 – 17:00

Místo konání:
– Františka Křížka 36, Praha 7

Cena a přihlášení:
– 2400 Kč.
– přihlášení na tomas@meaning.cz